درمان کم پشتی ابروها

درمان کم پشتی ابروها

کم پشتی ابروها و ۴ راه حل آن

images (57)

 در مواردی که کم پشتی ابروها تحت تاثیر بیماری سیستمیک یا موضعی باشد، باید تحت درمان مناسب قرار بگیرد و در صورت کنترل مشکل داخلی، با استفاده از جراحی پیوند و کاشت ابرو امکان ترمیم وجود دارد.

در مواردی که علت ریزش و کم پشتی ابرو، بیماریهای روانپزشکی از جمله تریکوتیلومانیا (عادت به کندن موها) باشد، فرد باید تحت درمان مناسب قرار بگیرد چرا که در صورت عمل جراحی یا مصرف دارو کندن مجدد آن امکان دارد.

در صورتی که علت ریزش و کم پشتی ابرو، اسکار جراحی، تروما(مثل تصادف یا زخم) یا سوختگی باشد با استفاده از جراحی پیوند ابرو قابل ترمیم می باشد.

بعضی پزشکان از ماینوکسیدیل موضعی در درمان ریزش و کم پشتی ابروها استفاده می کنند که در مواردی می تواند در کاهش ریزش ابرو مفید باشد.

منبع: کتاب راز زیبایی- پوست و مو

خدمات تخصصی معرفی شده در این سایت صرفا جهت آگاهی و اطلاع می باشد

Leave a Reply