دیسک-گردن+علائم

گردن دارای اجزای زیر است:

۱- استخوان ها و مفاصل موجود در ستون مهره های گردن.

۲- دیسک های بین مهره ای که مهره های گردن را از هم جدا می کنند و ضربات ناشی از حرکات گردن را جذب می کنند.

۳- ماهیچه ها و رباط های گردن که مهره های گردن را در کنار یکدیگر نگه می دارند.

علل و دلایل

درد مهره های گردن می تواند در اثر آسیب یک و یا چند تا از قسمت های بالا رخ دهد و یا علت دیگری داشته باشد. درمان های خانگی اغلب می توانند گردن درد ناشی از آسیب های کوچک را از بین ببرند.

درد گردن معمولا به شکل احساس پیچ خوردگی، سفتی و خشکی گردن دیده می شود و می تواند به سمت شانه ها، پشت و بازوها کشیده شود و یا باعث سردرد شود.

در این گونه مواقع حرکت دادن گردن سخت می شود و باعث بروز درد می گردد. بروز درد در هر قسمتی از ناحیه کف جمجمه تا شانه ها می تواند باعث درد گردن شود.

انواع آسیب های مهره های گردن

آسیب های جزیی گردن در اثر افتادن از یک ارتفاع کم، پیچش و چرخش زیاد ستون مهره ها و لغزیدن و زمین خوردن رخ می دهند.

آسیب های شدید گردن در اثر ضربات ناگهانی در تصادفات رانندگی، افتادن از یک ارتفاع بالا، ضربات مستقیم به پشت و بالای سر، آسیب ورزشی، جراحت سوراخ شده مثل زخم چاقو و یا فشار دادن گردن مثل خفه کردن زخ می دهند.

درد ناشی از آسیب گردن می تواند به طور ناگهانی و شدید بروز کند. خون مردگی و کبودی و ورم نیز در محل آسیب می تواند دیده شود.

“از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)