ترمیم مو

ترمیم مو

ترمیم موی سر شامل روش های جراحی و درمان های پزشکی انواع مختلف ریزش مو می شود که روش های غیرجراحی را نیز در برمی گیرد. رایج ترین دلیل ریزش مو، ریزش موی اندروژنیک ( AGA) است که همچنین طاسی الگوی مردانه یا طاسی الگوی زنانه نامیده می شود. یک از روش های ترمیم مو استفاده از لیزرتراپی مو برای درمان ریزش مو است. راههای مختلفی جایگزین روش های ناموفق کاشت مو شده است که به بررسی آنها می پردازیم.
عوامل مهمی که باید با جراح خود مورد بحث قرار دهید شامل موارد زیر می شود:هدف از ترمیم و کاشت مو پر کردن یا بازسازی خط مو و همچنین پرکردن تکه هایی از فرق سر است که ریزش مو در آنجا قابل توجه است.

  • پوست و موی شما
  • پیشینه قومی
  • سن
  • سابقه خانوادگی در ارتباط با ریزش مو
  • در آزمایش های بالینی ثابت شده است که لیزر ها باعث ترمیم مو هم در مردان و هم در زنان می شود.

ترمیم مو چیست؟

ترمیم مو 1

ترمیم مو در واقع توزیع مجدد مو است. مو از پشت و کناره های فرق سر گرفته می شود و به  نواحی کم پشت انتقال داده می شود.با انتقال موها به عنوان گرافت های "میکرو" یا " مینی" بسیار کوچک، نتایجی طبیعی بدست می آید.

سپس گرافت ها در داخل حفره های مجزا قرار می گیرند تا شیوه رشد موی طبیعی را تکرار کنند. مکان " اهدا کننده"، ناحیه ای که موها از آنجا گرفته می شوند، به عنوان یک جای زخم مستقیم خوب می شود که در موی باقی مانده در پشت یا کناره های سر به خوبی پنهان می شود.

ترمیم مو 2

روشهای ترمیم موی سر

جراحی ترمیم مو روش های متعددی را در برمی گیرد:

کاهش آلوپسی: این روش ترمیم مو، شامل جدا کردن نوار  قسمت بالای پوست سر در حال طاس شدن در نوک و فرق سر می شود. انعطاف پذیری طبیعی فرق سر برای کشیدن فرق سر مودار اطراف به ناحیه در حال طاس شدن  استفاده می شود. این کار در موارد مشخص قابل تکرار است. همچنین رجوع کنید به " کاهش طاسی سر"

ناحیه نوک سر: ناحیه  ای  است در بخش پشت/بالای سر که شامل یک الگوی مارپیچی یا چرخشی است. این ناحیه که همچنین فرق سر نام دارد، می تواند اولین ناحیه ای باشد که طاسی الگوی مردانه مشاهده می شود.

ناحیه اهداکننده: حاشیه بالای گوش ها و دور پشت سر که در آن فولیکول های مو به صورت ژنتیکی جوری برنامه ریزی شده اند تا در سراسر عمر  رشد کنند و بدون تغییر باقی بمانند.

واحد فولیکولی: یک واحد فولیکولی گروه بندی طبیعی یک، دو یا سه ( و به ندرت ۴) فولیکول مو است که در پوست یافت می شود. به صورت میانگین واحد فولیکولی حدود ۲٫۴ تار مو دارد.

استخراج واحد فولیکولی ( FUE یا FOX): استخراج واحد فولیکولی شیوه ای برای استخراج واحد های فولیکی ، هر کدام در یک زمان، از مکان اهدا کننده و با استفاده از برش  پانچ بسیارکوچک است. قطر سوزن پانچی که برای استخراج واحدهای فولیکولی مورد استفاده قرار می گیرد معمولا کمتر از ۱ میلی متر است.

گرافت واحد فولیکولی: یک گرافت شامل یک واحد فولیکولی مجزا می شود. در بیماران مناسب، برنامه ریزی هنرمندانه به همراه زاویه داری، جهت دهی و موقعیت صحیح گرافت های واحد فولیکولی باعث ظاهر بسیار "طبیعی" موی پیوندی می شود.

ریزپیوند واحد فولیکولی: در این شیوه تعداد زیادی از واحدهای فولیکولی از مکان اهدا کننده ( معمولا در یک نوار یا بیضی بزرگ) برداشت می شوند و سپس با میکروسکوپ به گرافت هایی که شامل واحدهای فولیکولی مجزا هستند، تقسیم می شوند.

پیوند: روش های متعددی که در آن پوست مودار از از پشت فرق سر –ناحیه اهداکننده- جدا می شود و به نواحی کم پشت یا طاس منتقل می شود. از روشهای رایج در پیوند می توان به میکروگرافت ( ۱تا ۲ مو) و مینی گرافت (۳ تا ۸مو) اشاره کرد. برخی از جراحان به صورت گزینشی گرافت های گرد را استفاده می کنند که هر کدام بین ۱۰ تا ۲۰ تار مو دارند.

اقتصاد مو: نظریه ای که بیان می کند تنها منابع محدود یا روبه کاهشی از مو وجود دارد، اما نیاز به مو با توسعه الگوی طاسی افزایش پیدا می کند.

فلپ مو: روش هایی  برای چرخاندن بخش های بزرگی از سر از طرفین و پشت فرق سربه جلو و نواحی مرکزی سر. این روش ها مخصوصا وقتی با وسیله اتساع بافت مورد استفاده قرار می گیرد، بیشترین کارایی را دارد.همچنین رجوع کنید به " فلپ چرخشی از پوست سر".

فولیکول مو: رشته ای از مو و ریشه های آن که در طول جراحی ترمیم مو، از ناحیه اهدا کننده برداشت می شود و در ناحیه دریافت کننده کاشت می شود.

گرافت مو: فولیکول های مو که از ناحیه اهداکننده برداشت شده است و آماده کاشت در ناحیه گیرنده پوست سر هستند. تعداد فولیکول های مو در هر گرافت بسته به نوع روش کاشت مورد استفاده، تفاوت دارند. یک گرافت ممکن است شامل یک فولیکول موی مجزا، یک واحد فولیکولی مجزا، واحدهای فولیکولی چندگانه یا حنی ۲۰ فولیکول یا بیشتر ( مانند گرافت بزرگ گرد) باشد.

شاخه مو: یک اصطلاح کوچه بازاری که برای توصیف گرافت های گرد بزرگی استفاده می شود که سال های گذشته رایج تر بودند.

ترمیم مو یک روش جراحی است که فولیکول مو را از ناحیه اهداکننده به ناحیه دریافت کننده انتقال می دهد.

تعیین دقیق خط موی جلوی سر: به استفاده از تنوعی از شیوه های پیوند دقیق به منظور تغییر،پوشاندن و بهتر کردن ظاهر نامطلوب روش های کاشت مو طبیعی اشاره دارد.

طاسی الگوی مردانه: یک بیماری ارثی در مردان است که با هورمون دهیدروتستوسترون که باعث کاهش تدریجی ( و در نهایت ریزش) فولیکول های مو می شود، ایجاد می شود. این نوع طاسی در هر زمان پس از سن بلوغ با عقب رفتن خط موو نازک شدن ناحیه نوک سر شروع می شود و در نهایت منجر به طاسی کامل در بالای فرق سر می شود. ناحیه دور پشت و طرفین فرق سر عموما تحت تاثیر طاسی الگوی مردانه قرار نمی گیرند.

میکروگرافت: گرافتی که شامل ۱ یا۲ تار مو است که از ناحیه اهدا کننده با یک سوزن پانچ ریز بدست آمده یا از یک گرافت گرد برش داده شده است. میکروگرافت معمولا در سوراخ هایی قرار داده می شود که با سوزن ریز یا پانچ در پوست سر ایجاد شده است.

مینی گرافت: گرافتی که شامل ۳ تا ۴ تار مو ( مینی گرافت کوچک) یا ۵ یا ۶ تار مو ( مینی گرافت کوچک) است. شکل های زیادی از مینی گرافت ها از گرافت های گرد گرفته می شوند.

گرافت های چندواحدی ( MUG):  گرافتهایی که شامل دو یا چند واحد فولیکولی در یک گرافت هستند. این عبارت جایگزین اصطلاح قدیمی تر " مینی گرافت " شده است. امروزه، در عمل گرافت های چندواحدی شامل ۲ تا ۶ واحد فولیکولی در هر گرافت هستند.

پیوند چندواحدی: پیوند مو با استفاده از گرافت های چندواحدی. در عمل، این گرافت ها در حفره ها، شکاف ها یا شیارهای گرد کوچک قرار داده می شوند. این روش همواره با روش FUT ترکیب می شود.

ناحیه گیرنده: ناحیه ای که ریزش مو در زنان  و مردان در آن اتفاق افتاده است و فولیکول های مو در طول روش پیوند مو در آنجا کاشت می شوند.

گرافت گرد: اولین نوع گرافتی است که در پیوند مو استفاده می شود و انواع مختلفی دارد. یک گرافت گرد بزرگ که با پانچ هایی در ابعاد مختلف برداشت می شود، تارموهای زیادی را شامل می شود ( ۲۰ یا بیشتر). گرافت گرد با جراحی از ناحیه اهداکننده بدست می آید و یا به همان شکلی که هست استفاده می شود یا به قسمت های کوچکتری برای میکروگرافت، مینی گرافت یا گرافت شکافی تقسیم می شود.

کاهش طاسی سر: روشی است که در آن پوست سر طاس را جدا می شود و لبه های پوست سر مودار نزدیک به هم آورده می شود. روش کاهش طاسی سر اغلب در بیمارانی استفاده می شود که در ناحیه فرق سر طاس شده اند. همچنین رجوع کنید به " کاهش آلوپسی"

فلپ چرخشی از پوست سر: روشی است که شامل لیفتینگ و چرخش نواری از پوست سر مودار می باشد که در ناحیه ای قرار می گیرد که به طور همزمان پوست طاس آن جدا شده است.

گرافت شکافی: مویی که مستقیما از ناحیه اهداکننده بدست می آید یا از گرافت گرد بزرگتری ایجاد شده است،

گیجگاه/ ناحیه گیجگاهی: دو گوشه بیرونی بالایی  که در آنها پیشانی به خط مو می رسد. این اولین ناحیه ای است که طاسی الگوی مردان مشاهده می شود و باعث می شود که خط مو عقب برود.

نقطه گیجگاهی: دو ناحیه مثلثی شکل از موکه در گوشه های بیرونی پایینی پیشانی قرار دارند و در آنجا خط موی گیجگاهی به پاگوشی می رسد.

اتساع بافت: یک دستگاه شبیه بالون بازساختی که برای توسعه فرق سر مودار در طرفین سر مورد استفاده قرار می گیرد،یک منبع موی بزرگتر عرضه می کند که جایگزین ناحیه طاس می شود. این دستگاه بیشتر در کاهش پوست فرق سر و روش های فلپ مو مورد استفاده قرار می گیرد.

توسعه دهنده بافت: دستگاهی است که برای کشیدن پوست فرق سر استفاده می شود. این دستگاه اغلب برای شتاب بخشیدن به فرآیند کاهش پوست فرق سر با کشیدن دو طرف  فرق سر مورد استفاده قرار می گیرد تا نواحی طاس سریعا حذف شوند. دستگاه توسعه دهنده بافت به صورت موقتی در زیر فرق سر قرار داده می شود و برای یک دوره سه هفته ای در جای خود باقی می ماند.

ترمیم موی بانوان به روش کاشت مو HRT(، یکی دیگر از روش های ترمیم مو میباشد .  امروزه روش‌های مدرنی برای کاشت و ترمیم مو وجود دارد که یکی از آنها روش HRT است. در روش ترمیم مو hrt از گرافت‌ (پیوند) شبیه به پوست خاصی بهره گرفته می‌شود که در ناحیه‌های طاس یا کم پشت قرار داده می‌شود. موهای ترمیمی از موهای طبیعی بیمار قابل تشخیص نیست و از نظر رنگ و بافت تفاوتی بین موهای کاشته شده و طبیعی وجود ندارد.
در روش کاشت مو HRT این امکان فراهم می‌شود تا موهای ترمیمی از نظر رنگ، تراکم و جهت، همخوانی کاملی با موهای فعلی بیمار داشته باشد. به علاوه از آنجایی که پوسته با جدیدترین مواد چسبنده به پوست سر چسبانده می‌شود، می‌توان در موقعیت‌های مختلف، حتی هنگام ورزش کردن با آسودگی خاطر از آن استفاده کرد.

ترمیم مو 3

نحوه درمان

چیزی که در طول درمان ترمیم موی سر رخ می دهد عبارت است از:

  1. در طول مشاوره مقدماتی، جراح شما سابقه پزشکی شما را بررسی می کند و همچنین نگرش عاطفی و ذهنی شما نسبت به ترمیم مو را ارزیابی می کند. به دلیل اینکه یک نگرش واقع گرایانه برای موفقیت جراحی حائز اهمیت است،  انتظارات واقعی مورد بحث قرار می گیرد.
  2. جراح خط مو و پوست  سر شما را معاینه می کند و حتی از مو یا پوست سر نمونه می گیرد.
  3. وقتی شما و جراح تصمیم گرفتید که ترمیم مو باید صورت بگیرد، جراح موارد زیر را توضیح می دهد:

الف. روش جراحی

ب. تجهیزات جراحی

ج. عوارض احتمالی

مدت جراحی به تعداد موی کاشت شده بستگی دارد، اما به طور میانگین بین ۴ تا ۵ ساعت طول می کشد..

جراحی عموما در مطب و با بی هوشی موضعی صورت می گیرد و عموما دردآور نیست.

نتایج درمان

مدت زمان اندکی پس از انجام جراحی، مکان های موهای کاشت شده به عنوان زخم های بسیار کوچک نمایان می شوند.

این زخم ها به سرعت خوب می شوند و پس از چند روز بین آنها و پوست اطرف نمی توان تمایز ایجاد کرد. در واقع، بیماران ترغیب می شوند تا روز پس از جراحی موی خود را بشویند.در صورتی که هنوز زخمی دراین ناحیه وجود داشته باشد، توسط موی اطراف پوشانده می شود. بیماران در صورت علاقه می توانند یک کلاه گشاد روی سرخود قرار دهند.

 

خدمات تخصصی معرفی شده در این سایت صرفا جهت آگاهی و اطلاع می باشد

در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید