Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home4/maghzoas/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

myobock_system_1_1_teaser_fallback_retina

دست انسان دارای حرکات بسیار پیچیده ای است و از این رو به آن مغز دوم نیز می گویند.

با توجه به این موضوع هنگامی که فرد به علل مختلف دچار قطع عضو در ناحیه دست  می گردد، پروتز (دست مصنوعی) جایگزین اهمیت خاصی پیدا می کند.

دست مصنوعی برای قطع از ناحیه مفصل شانه

در مواردی که کمتر رایج است ممکن است دست از ناحیه شانه یا کتف قطع شود. علل این نوع قطع عضو معمولا وجود غده های سرطانی می باشد و در موارد نیز ممکن است در اثر تصادف یا انفجار  به علت خورد شدگی بخشی از کتف و مفصل شانه جراح اقدام به قطع عضو از این ناحیه نماید.

در این حالت برای فرد ممکن است با در نظر گرفتن شرایط مختلف مانند نوع کار مددجو، توانایی و قدرت عضلانی، امکانات مالی و غیره پروتز مکانیکی یا الکترونیکی یا ترکیب از هر دو ساخته شود.

shoulder_b

در این سطح قطع عضو معمولا فرد از دست در صورتی که دست قالب نباشد برای فعالیت هایی مانند گرفتن دو دستی استفاده می کند لذا در این حالت برخی از مددجویان دست زیبایی یا پاسیو را به دست عملکردی و فعال ترجیح می دهند.

در پروتزهای این سطح معمولا از روش های مختلف برای تعلیق پروتز و نگاه داشتن آن در سر جای خود استفاده می شود که از این میان می توان به استفاده از بانداژ اشاره کرد.

دست مصنوعی قطع از ناحیه بالای آرنج

در مواردی که دست از ناحیه آرنج به بالا قطع شده باشد پروتز بالای آرنج برای فرد ساخته می شود. این پروتز های ممکن است زیبایی و غیر عملکردی یا عملکردی و فعال باشند.

در نوع زیبایی دست هیچ حرکتی ندارد و تنها عملکرد آن کمک به انجام گرفتن اشیاء با دو دست است. این نوع پروتزها در ناحیه آرنج و مفصل شانه می توانند مفصل داشته باشند تا با استفاده از دست مقابل وضعیت آن در حالت های مختلف تنظیم شود.

پروتزهای دست عملکردی عمدتا دارای حرکت در ناحیه انگشنان، مچ دست ، آرنج و شانه هستند. نیروی محرکه حرکت در این پروتزها ممکن است از حرکت سایر قسمت های بدن تامین شود یا با استفاده از باتری به حرکت اجزای دست مصنوعی کمک شود.

4_limbs_aboveelbow_b

در نوع پیشرفته از نیروی عضلات باقیمانده برای ایجاد و تحریک حرکت در اجزا استفاده می شود.

امروزه حتی پروتزهایی طراحی شده اند که با اعصاب دست متصل و مشابه دست سالم عمل می کنند که این نوع تکنولوژی هنوز در مرحله آزمایش است.

"از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)"