ساخت نمونه آزمایشگاهی دست مصنوعی هوشمند

 

prosthesis_upper_b

با اعلام این خبر  این پروتز به گونه ای است که معلولی که دست ندارد در زمانی که نیاز به حرکت دادن دست خود دارد، با فکر کردن به این موضوع، باعث خواهد شد که امواج مغزی وی به پروتز منتقل شود و پروتز که هوشمند است، با دریافت امواج مغزی ، در واقع فرمان مغز را برای ˈحرکتˈدریافت می کند و به حرکت درمی آید.

ساخت نمونه آزمایشگاهی این پروژه زیر نظر اساتید علوم اعصاب از جمله دکتر محمدتقی جغتایی اجرا شده و توسط دکتر حجت اله حق گو استاد گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مورد آزمایش قرار گرفته است. با اعلام این خبر افزود: این پروتز به گونه ای است که معلولی که دست ندارد در زمانی که نیاز به حرکت دادن دست خود دارد، با فکر کردن به این موضوع، باعث خواهد شد که امواج مغزی وی به پروتز منتقل شود و پروتز که هوشمند است، با دریافت امواج مغزی ، در واقع فرمان مغز را برای ˈحرکتˈدریافت می کند و به حرکت درمی آید. ساخت نمونه آزمایشگاهی این پروژه زیر نظر اساتید علوم اعصاب از جمله دکتر محمدتقی جغتایی اجرا شده و توسط دکتر حجت اله حق گو استاد گروه کاردرمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی مورد آزمایش قرار گرفته است. عملکرد این پروتز تائید شده است و حتی قابل تعمیم به دیگر ابزارهای مورد استفاده معلولان نیز است. پروتز دست مصنوعی هوشمند ، امواج مغزی را بوسیله سیستم پردازشگر خود ، پردازش کرده و سپس آن را به یک موتور محرک منتقل می کند. دست مصنوعی هوشمند که به عنوان پروتز مایوالکتریک عمل می کند، از طریق آن موتور محرک، به حرکت در می آید. این وسیله همچنین می تواند امواج مغزی و یا امواج مایوالکتریک عضلات صورت و یا پلک فرد را نیز پردازش کرده و دستورات حرکتی را به اندام مصنوعی منتقل کند. برای تبدیل نمونه آزمایشگاهی این پروتز، به نمونه ای ساده ، ارزان و قابل تولید و عرضه به بازار برای استفاده افرادی که از ناحیه دست دچار معلولیت شده اند ، نیاز به بودجه کافی است تا یک ایده و پروژه تحقیقاتی تجاری سازی شده و به تولید وسیله ای کاربردی منجر شود. عملکرد این پروتز تائید شده است و حتی قابل تعمیم به دیگر ابزارهای مورد استفاده معلولان نیز است. پروتز دست مصنوعی هوشمند ، امواج مغزی را بوسیله سیستم پردازشگر خود ، پردازش کرده و سپس آن را به یک موتور محرک منتقل می کند. دست مصنوعی هوشمند که به عنوان پروتز مایوالکتریک عمل می کند، از طریق آن موتور محرک، به حرکت در می آید. :این وسیله همچنین می تواند امواج مغزی و یا امواج مایوالکتریک عضلات صورت و یا پلک فرد را نیز پردازش کرده و دستورات حرکتی را به اندام مصنوعی منتقل کند. برای تبدیل نمونه آزمایشگاهی این پروتز، به نمونه ای ساده ، ارزان و قابل تولید و عرضه به بازار برای استفاده افرادی که از ناحیه دست دچار معلولیت شده اند ، نیاز به بودجه کافی است تا یک ایده و پروژه تحقیقاتی تجاری سازی شده و به تولید وسیله ای کاربردی منجر شود.

از سری مطالب پزشکی عمومی و غیر تخصصی سایت (اطلاعات  عمومی و غیر تخصصی پزشکی برای افزایش دانش سلامت  و اطلاعات عمومی پزشکی بازدیدکنندگان)