یکی ازفرایندهایی که باافزایش سن برای پوست صورت وگردن ایجاد میشودشل شدن پوست و از بین رفتن حجم زیرپوست وبافت های نرم است .پیری باعث میشود ، گونه هابرآمدگی خود را از دست بدهند وافتاده شوند ،خطوط دهان و بینی عمیق ترشوند.همچنین شل شدن خط آرواره باعث ایجاد غبغب وچین خوردگی پوست گردن میشود .

تغییر حالت درصورت دردوران جوانی به شکل قلب می باشد و زمانیکه پیرترشدید این تغییر حالت به صورت مربع می شود.درفرایند شل شدن ،پوست اطراف چشم ها وابروها افتاده می شوند پوست پشت پلک شل می شود و روی پلک چشم را می پوشاند.پزشک جراح قبل ازعمل درباره نتایج حاصل از جراحی لیفت گردن باشما صحبت خواهد کرد.

باعمل جراحی لیفتینگ گردن نمی توان جلوی پیری را گرفت ویا زمان رابه عقب برگرداند وگردن را مانند دوران جوانی جراحی کرد، اما می توان کمک کرد تا چهره شما بهترین شکل را داشته باشد وسالم تر وجوان ترازقبل به نظر برسد.

لیفتینگ صورت

لیفتینگ صورت مانند لیفت صورت با نخ جراحی است که برای بهبود علائم مشخصی که بر براثر افزایش سن برروی صورت وگردن ایجاد شده انجام می شود. این نشانه شامل چین وچروک های عمیق درمیان بینی و گسترش این چین وچروک ها به گوشه های دهان است. چربی هایی که ازدست رفته اند ودرناحیه های دیگر پوست انباشته شده اند، ازبین رفتن عضلات پایین صورت که باعث ایجاد غبغب شده ، افزایش چربی در زیر چانه که می تواند یک فرد را با وزن ایده آل را به فردی با دو چانه تبدیل کنداز نشانه های دیگر پیری پوست است .ابهاماتی برای افراد وجود دارد که واقعا عمل جراحی لیفت صورت شامل چه قسمت هایی ازصورت میشود.صورت معمولا به قسمت های زیر گفته میشود:( ازجلوی پیشانی ، ناحیه بالای پیشانی تا چانه )

بنابراین متوجه شدیم که لیفتینگ صورت و  لیفت با نخ از خط رویش موها تا خط آرواره یافک میباشد.این معنی ازصورت برای توصیف صورت وگردن خیلی دقیق نمی باشد. اگر بخواهیم صورت را ازلحاظ ساختمانی بررسی کنیم به سه قسمت افقی  تقسیم میشود این تقسیمات بوسیله ترسیم خطوط بروی خط رویش موها ،ابروها ،دماغ وچانه انجام میشود.

نواحی لیفتینگ صورت، براساس عقاید جراحان زیبایی بسیار متنوع است و معمولا لیفتینگ صورت شامل جوانسازی ناحیه میانی وپایینی صورت براساس ترسیمات افقی است و شامل کشیدن پوست از ناحیه پایین صورت تا گردن میباشد که پایین ترین ناحیه صورت یک سوم صورت شامل پوست ناحیه فک یا آرواره می باشد و تقبل قیمت لیفت گردن  هم شامل پوست زیر فک یا آرواره تا استخوان ترقوه می باشد.

درمقایسه باهمدیگر جراحی لیفت صورت و پیشانی معمولا برروی پیشانی وابروها که دچار افتادگی شده است انجام میشود ولیفتینگ قسمت میانی صورت جراحی است که برای کشیدن بافت های میانی صورت انجام می شود (مانند گونه ها) ناحیه میانی به طورمیانگین یک سوم صورت را دربرمی گیرد. ناحیه میانی صورت از پایین پلک تا بالای لب ها می باشد.

لیفتینگ گردن

لیفتینگ گردن شامل جوان سازی ناحیه خط پایین چانه وآرواره تا استخوان ترقوه گردن و کشیدن پوست گردن می باشد. زمانیکه شما لیفتینگ صورت مخصوصا در ناحیه پایین صورت انجام می دهید نیاز به لیفتینگ گردن هم میباشد اما در بعضی ازموارد لیفتینگ گردن می تواند به تنهایی انجام شود.برای مثال اگر اضافات پوستی به صورت چربی باشد انجام لیپوسکالپچر گردن برای رسیدن به هدف مورد نظر کافی می باشد.

جراحی های دیگر که می تواند به صورت مجزا برای گردن انجام شود ترمیم نوارپلاتیسمال میباشد.نوارهای پلاتیسمال نوارهایی هستند که دارای خطوط بالاوپایین میباشند و اززیرچانه تااطراف سینه کشیده شده است. ایمپلنت های چانه میتواند درمیان همان سابمنتال (زیرچانه )باشکافی که ایجاد می شود درطول جراحی لیفتینگ صورت وگردن قرار بگیرد تابتواند به ظاهر نامتعادل پوست گردن کمک کندو آن رابهبود بخشد.

 لیفتینگ صورت وگردن

برای افرادی که از وضعیت ظاهری گردن وصورت خود ناراضی هستند جراحی لیفتینگ صورت وگردن بسیار موثر است. لیفتینگ ناحیه پایین صورت وگردن شامل لیفتینگ پوست قسمت سوم صورت یعنی ناحیه پایین آن و پوست جلوی گردن میباشد. علاوه براین جمع کردن ماهیچه های زیرین درمیان روش های متنوعی که بستگی به تفاوت درآناتومی بدن دارد انجام میشود. دلایلی که لیفتینگ صورت وگردن نیاز میباشد شامل موارد زیر میباشد.

۱-شل بودن قسمت پایین صورت

۲-چین وچروک های عمیق که از ناحیه بینی شروع میشود وبه کناره ها ی دهان گسترش میابد

۳-چربی هایی که ازدست رفته ویا درنواحی دیگر به صورت نامتعادل قرارگرفته است

۴-کاهش حجم ماهیچه ها درناحیه پایین صورت که باعث به وجود آمدن غبغب میشود.

۵-ازبین رفتن پوست وافزایش چربی درزیر چانه وفک ، که حتی افراد باوزن نرمال را با دوچانه نشان میدهد

هرفردی که دارای سلامت قابل قبولی باشد و از ظاهرخود رضایت نداشته باشد و پوست ناحیه گردن وصورت او شل شده باشد میتواند یک از کاندید برای انجام این جراحی باشد.

آماده شدن برای انجام لیفتینگ

بسیارمهم است که ازمصرف آسپرین ویا هرنوع ماده دیگری که حاوی آسپیرین است جلوگیری کنید چون مصرف این مواد تا۲ هفته نزدیک به جراحی میتواند اثرات بدی برروی کبودی های حاصل ازجراحی داشته باشد وخون شما رارقیق ترکند. همه موارد فوق برای داورهای ضدالتهاب بدون استروئید مانندبروفن ،نروفن،ولتارول وقرص های ویتامین ای هم صدق میکند .بیشتر بیماران از درمان های خانگی مانند استفاده از گیاه آرنیکا برا ی کاهش درد خوداستفاده میکنند هرچند از نظرعلمی درمان بوسیله این دارواثربخش نمیباشد.

اگربخواهیدازآرنیکا استفاده کنید باید ۲ ،۳ روز قبل از عمل وبعداز عمل تا یک هفته مصرف کنید.

اگرشما سیگارمیکشید مصرف آنرا ۴ هفته قبل ازعمل و تا ۲ هفته بعدازعمل جراحی متوقف کنیدتاباعث محدودشدن گردش خون در پوست نشود. این محدودیت برای سایر فرم های نیکوتین مانند افشانه های آن وگیاه وآدامس های نیکوتین دار هم است.

لخت کردن مو ممکن است تا ساعاتی قبل از عمل مانعی نداشته باشد ام سفیدکردن موتا ۶هفته بعدازعمل نباید انجام شود.لطفا موهای خود راقبل ازعمل با شامپوهای ملایم شست وشو دهید وبدون هیچ گونه آرایش به بیمارستان بروید وتاروز بعدازعمل ازلوازم آرایشی استفاده نکنید.

زمانیکه برای انجام لیفتینگ به بیمارستان آمدید باکمک یک نفر از اقوام وآشنایان خودبیایید تا بعدازعمل برای رفتن به خانه به شما کمک کند و تاچند روزبرای بیرون رفتن ازخانه ازیک نفرکمک بگیرید.

مراقبت های بعد از انجام  لیفتینگ

آماده کردن خود برای دوره ریکاوری یا احیا بعدازعمل وانجام مراقبت های لازم بسیار ضروری میباشد. باید قبل از عمل جراحی یک برنامه نوشته شده مراقبتی آماده شود.اگرچه درهنگام عمل جراحی ازبی حسی موضعی استفاده میشود اما بیمار بعداز انجام عمل جراحی احساس خواب آلودگی میکند.براساس تجربیات افرادی که این جراحی را انجام داده اند میزان ناراحتی ناشی از این جراحی بسیارخفیف وملایم است.

زمانیکه شما به هوش آمدید یک بانداژ برروی موضع جراحی شده قراردارد این بانداژباید تا۲۴ ساعت برروی محل قرارداشته باشد.اولین مراجعه شما به پزشک روز بعداز جراحی میباشد به دلیل اینکه بانداژباید برداشته شود وپوست شما تمیزشود.بیماران درهفته اول احساس میکنند که پوست صورت وگردنشان جمع شده است اما باگذشت زمان این مواردبهبود میابد.

در روزهای اول شما باید غذاهای نرم بخوریدتا تورم ودرد بهبود یابد. به جزیک نگاه مختصر در آینه ،سعی کنید تا چندروز درآینه نگاه نکنید. افرادی که تجربه این جراحی راداشته اند زمانیکه بعدازجراحی درآینه نگاه می کنند ازظاهر متورم و کبود شده خود متعجب می شوند. اما به یادآورید که بعداز چند روز چهره شما جوان تروجذاب تر می شود.

تا۴۸ساعت بعداز انجام لیفتینگ ازکمپرس های یخ استفاده کنید.کمپرس های یخ درجاهایی که به دلیل استفاده ازبی حس کننده کرخت شده نباید قرارداده شودبدلیل اینکه باعث مردن سلول های آن قسمت میشود. روز اول بعداز عمل جراحی میت وانید دوش آب گرم بگیرید. ازشامپوهای ملایم استفاده کنید. وحداقل ۳ روز بعدازعمل جراحی برای خشک کردن صورت ازحوله استفاده نکنید.شما می توانید ۳ روز بعداز عمل جراحی از سشورا برای خشک کردن موها استفاد ه کنید اما از باد خنک آن، که اگر به زخم ها ی ناشی ازعمل جراحی برخورد کردپوست شما دچار سوزش نشود.

موهای خود را میتوانید۲ یا ۳هفته بعدازعمل جراحی دیزاین کنید اما تا ۶هفته سعی کنید موهایتان را لخت یا فر ویارنگ نکنید. عینک میتواند استفاده شود امادرصورتی که باعث آسیب به گوشهایتان نشود. برای کاهش درد بیمار بعدازعمل جراحی داروهای مسکن وآنتی بیوتیک های پروفلاکتیک تجویز میشود که طبق نظر پزشک مصرف شود.

خوابیدن به صورت طاقباز میتواندبرای کاهش التهابات و کبودی ها موثرباشد. ازانجام فعالیت های سخت تا ۲ هفته بعدازعمل جلوگیری کنید.درهفته اول حداقل روزی ۳مرتبه باید ازپماد استفاده شود. ۳روز بعدازعمل می توانید از لوازم آرایشی برای پوشاندن کبودی های صورت استفاده کنید اما ممکن است شکاف های ناشی ازجراحی پوشیده نشود.ما برای شما محصولات مراقبت از پوست را معرفی میکنیم.

مزایا

یکی ازمزایای استفاده از این روش افزایش اعتماد به نفس در فرد میباشد.قبل از تصمیم درمورد انجام این جراحی باید بایک متخصص مشورت کنید اگرشما جراحی در نواحی دیگر صورت مانندلیفتینگ صورت و ابرو انجام دهید نتیجه بسیار موفق تری خواهید داشت.تابه حال بیماران از انجام این جراحی بسیار راضی بوده اند.

خطرات و عوارض

مانند هرجراحی دیگر این جراحی هم میتواند با خطراتی چون خونریزی ،عفونت و جای جراحت های ناشی ازعمل مواجه شود. آسیب به ریشه های موخیلی غیرمعمول میباشد اما ممکن است .آسیب های موقت به عصب های حسی هم ممکن است اتفاق بیفتد. کم شدن حس وکرختی در اطراف گوش هم ایجادمیشود.

معمولا حس بعداز ۱تا۳ماه به بدن بازمیگردد. کرختی وبی حسی دائمی برروی غضروف پایین گوش رخ میدهد. برای برگشتن حس به بدن بیشتراز ۱ سال زمان نیازمیباشد.آسیب به سیستم عصبی( عصب که باعث کنترل حرکت دربدن میباشد) خیلی به ندرت اتفاق می افتد. آسیب به این عصب میتواند باعث کاهش حرکت به طورموقت ودرمواقعی هم فلج شدن بدن به صورت دائم باشد.

در مورد این مطلب پرسش خود را مطرح کنید